โครงการเสวนาพิเศษ "รักแท้อยู่หนใด" วันที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30 - 15.30 น.
ณ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมวิดีโอ ชุดที่หนึ่ง

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion