ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553


ใบรายงานคะแนนของนิสิต ประจำภาค ปลาย ปีการศึกษา 2548

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมายเหตุ
387101
The Art of Living with Others
387102
General Philosophy
ดูผลสอบ
387111
Introduction to Philosophy
387121
Introduction to Logic
387212
History of Western Philosophy II
ดูผลสอบ
387221
Indian Philosophy I
ดูผลสอบ
387223
Chinese Philosophy
387321
Epistemology
ดูผลสอบ
387323
Aesthetics
ดูผลสอบ
387333
Marxist Philosophy
387441
Philosophy in Thai Literature
388111
Introduction to Religion
ดูผลสอบ
388211
History of Religions
ดูผลสอบ
388221
Theravada Buddhism
ดูผลสอบ
388222
Buddhism & the Environment
ดูผลสอบ
388231
Christianity
388322
Buddhism in Thailand
388411
Comparative Religion
ดูผลสอบ
388441
Islam in Thailand
388519
Problems & Theories of Ethics
ดูผลสอบ
388582
Analysis of Dhamma in the Suttanta Pitaka
ดูผลสอบ
388599
Thesis
ดูผลสอบ

หมายเหตุ : เพื่อความถูกต้องแน่นอน นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ >> ระบบสารสนเทศนิสิต <<

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion