ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553


ใบรายงานคะแนนของนิสิต ประจำภาค ต้น ปีการศึกษา 2549

ลำดับที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมู่เรียนบรรยาย
หมู่เรียนปฎิบัติ
จำนวนนิสิต
ดูผลสอบ
1
387101
The Art of Living with Others
1
0
329
2
387101
The Art of Living with Others
2
0
326
3
387101
The Art of Living with Others
200
0
6
4
387101
The Art of Living with Others
400
0
84
5
387101
The Art of Living with Others
401
0
20
6
387102
General Philosophy
1
0
133
7
387102
General Philosophy
2
0
130
8
387102
General Philosophy
200
0
1
9
387121
Introduction to Logic
1
0
169
10
387121
Introduction to Logic
2
0
176
11
387121
Introduction to Logic
100
0
84
12
387121
Introduction to Logic
120
0
153
13
387121
Introduction to Logic
200
0
18
14
387211
History of Western Philosophy I
1
0
22
15
387222
Indian Philosophy II
1
0
19
16
387322
Ethics
1
0
29
17
387324
Metaphysics
1
0
21
18
387331
Theravada Buddhist Philosophy
1
0
19
19
387432
Existentialism
1
0
19
20
387442
Social & Political Philosophy
1
0
31
21
387444
Philosophy of Sciences
1
0
8
22
387497
Seminar
1
0
18

ลำดับที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมู่เรียนบรรยาย
หมู่เรียนปฎิบัติ
จำนวนนิสิต
ดูผลสอบ
1
388111
Introduction to Religion
1
0
308
2
388111
Introduction to Religion
2
0
368
3
388111
Introduction to Religion
100
0
99
4
388111
Introduction to Religion
201
0
2
5
388111
Introduction to Religion
202
0
3
6
388111
Introduction to Religion
400
0
33
7
388222
Buddhism & the Environment
1
0
282
8
388222
Buddhism & the Environment
400
0
71
9
388241
Islam
1
0
34
10
388251
Hinduism
1
0
18
11
388321
Mahayana Buddhism
1
0
21
12
388323
Buddhist Meditation
1
11
238
13
388511
Western Philosophy
1
0
8
14
388512
Eastern Philosophy
1
0
8
15
388551
Analysis of the Origins & Develop.of Religion
1
0
8
16
388583
Analysis of the Role of Buddhism in Thai Soc.
1
0
8
17
388599
Thesis
0
11
6


หมายเหตุ :  เพื่อความถูกต้องแน่นอน นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ >> ระบบสารสนเทศนิสิต <<

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion