ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553


ใบรายงานคะแนนของนิสิต ประจำภาค ต้น ปีการศึกษา 2548

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมายเหตุ
387101
The Art of Living with Others
387102
General Philosophy
387121
Introduction to Logic
387211
History of Western Philosophy I
ดูผลสอบ
387222
Indian Philosophy II
387322
Ethics
387324
Metaphysics
387331
Theravada Buddhist Philosophy
387432
Existentialism
ดูผลสอบ
387442
Social & Political Philosophy
387444
Philosophy of Sciences
ดูผลสอบ
387497
Seminar
388111
Introduction to Religion
388222
Buddhism & the Environment
388241
Islam
388251
Hinduism
388321
Mahayana Buddhism
388323
Buddhist Meditation
388511
Western Philosophy
ดูผลสอบ
388512
Eastern Philosophy
ดูผลสอบ
388551
Analysis of the Origins & Develop.of Religion
ดูผลสอบ
388583
Analysis of the Role of Buddhism in Thai Soc.
ดูผลสอบ
388599
Thesis
ดูผลสอบ

หมายเหตุ : เพื่อความถูกต้องแน่นอน นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ >> ระบบสารสนเทศนิสิต <<

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion