ต้อนรับพระนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา 1 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (นอกงบประมาณ)
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จัดสัมมนา ณ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
[< Previous] [Next >]
of 6
20151008_120924.jpg
20151008_120933.jpg
20151008_120937.jpg
20151008_120950.jpg
20151008_120952.jpg
20151008_120958.jpg
20151008_121008.jpg
20151008_121024.jpg
20151008_121053.jpg
20151008_121058.jpg
20151008_121111.jpg
20151008_121118.jpg


Generated with Arles Image Web Page Creator