ต้อนรับพระนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา 1 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (นอกงบประมาณ)
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จัดสัมมนา ณ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
[< Previous] [Next >]
of 6
20151008_113041.jpg
20151008_113054.jpg
20151008_113101.jpg
20151008_113103.jpg
20151008_113352.jpg
20151008_113355.jpg
20151008_113400.jpg
20151008_113414.jpg
20151008_120401.jpg
20151008_120406.jpg
20151008_120411.jpg
20151008_120419.jpg


Generated with Arles Image Web Page Creator