ต้อนรับพระนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา 1 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (นอกงบประมาณ)
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จัดสัมมนา ณ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
[< Previous] [Next >]
of 6
1444976117786.jpg
1444976120499.jpg
1444976122625.jpg
1444976125178.jpg
1444976127336.jpg
1444976129570.jpg
1444976131737.jpg
20151008_112945.jpg
20151008_112954.jpg
20151008_112959.jpg
20151008_113019.jpg
20151008_113035.jpg


Generated with Arles Image Web Page Creator