โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนาประจำปี 2560 ปีการศึกษา 2559
เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา”
วันที่ 1, 2, 3, 4 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 19.00 น.
ณ พีซ รีสอร์ท สมุย (Peace Resort Samui) 178 หมู่ 1 บ่อผุด เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
[< Previous] [Next >]
of 3
IMG_1309.JPG
IMG_1330.JPG
IMG_1332.JPG
IMG_1348.JPG
IMG_1351.JPG
IMG_1360.JPG
IMG_1364.JPG
IMG_1366.JPG
IMG_1367.JPG
     


Generated with Arles Image Web Page Creator