โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนาประจำปี 2560 ปีการศึกษา 2559
เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา”
วันที่ 1, 2, 3, 4 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 19.00 น.
ณ พีซ รีสอร์ท สมุย (Peace Resort Samui) 178 หมู่ 1 บ่อผุด เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
[< Previous] [Next >]
of 3
IMG_1251.JPG
IMG_1256.JPG
IMG_1257.JPG
IMG_1286.JPG
IMG_1287.JPG
IMG_1288.JPG
IMG_1291.JPG
IMG_1293.JPG
IMG_1297.JPG
IMG_1298.JPG
IMG_1302.JPG
IMG_1308.JPG


Generated with Arles Image Web Page Creator