โครงการสัมมนาวิชาการนิสิตปรัชญาและศาสนา เรื่อง “ ปรัชญาเฟซบุ๊ก : อัตลักษณ์ ตัวตน กับสื่อเครือข่ายทางสังคม
วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องเรียน 809 ชั้น 8 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[< Previous] [Next >]
of 4
IMG_9278.JPG


Generated with Arles Image Web Page Creator