โครงการสัมมนาวิชาการนิสิตปรัชญาและศาสนา เรื่อง “ ปรัชญาเฟซบุ๊ก : อัตลักษณ์ ตัวตน กับสื่อเครือข่ายทางสังคม
วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องเรียน 809 ชั้น 8 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[< Previous] [Next >]
of 4
IMG_9217.JPG
IMG_9218.JPG
IMG_9219.JPG
IMG_9221.JPG
IMG_9223.JPG
IMG_9224.JPG
IMG_9225.JPG
IMG_9226.JPG
IMG_9227.JPG
IMG_9228.JPG
IMG_9230.JPG
IMG_9231.JPG


Generated with Arles Image Web Page Creator