ภาพโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "มนุษย์กับความขัดแย้งทางจริยศาสตร์ในคัมภีร์ภควัทคีตา" โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
[< Previous] [Next >]
of 5
IMG_0248.JPG
IMG_0249.JPG
IMG_0250.JPG
IMG_0251.JPG
IMG_0252.JPG
IMG_0253.JPG
IMG_0254.JPG
IMG_0255.JPG
IMG_0256.JPG
IMG_0257.JPG
IMG_0258.JPG
IMG_0259.JPG


Generated with Arles Image Web Page Creator