ภาพโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "มนุษย์กับความขัดแย้งทางจริยศาสตร์ในคัมภีร์ภควัทคีตา" โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
[< Previous] [Next >]
of 5
IMG_0236.JPG
IMG_0237.JPG
IMG_0238.JPG
IMG_0239.JPG
IMG_0240.JPG
IMG_0241.JPG
IMG_0242.JPG
IMG_0243.JPG
IMG_0244.JPG
IMG_0245.JPG
IMG_0246.JPG
IMG_0247.JPG


Generated with Arles Image Web Page Creator