ภาพโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "มนุษย์กับความขัดแย้งทางจริยศาสตร์ในคัมภีร์ภควัทคีตา" โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
[< Previous] [Next >]
of 5
IMG_0224.JPG
IMG_0225.JPG
IMG_0226.JPG
IMG_0227.JPG
IMG_0228.JPG
IMG_0229.JPG
IMG_0230.JPG
IMG_0231.JPG
IMG_0232.JPG
IMG_0233.JPG
IMG_0234.JPG
IMG_0235.JPG


Generated with Arles Image Web Page Creator